Ubytovací řád

(ve smyslu ustanovení § 754 Občanského zákoníku)
 Vážení návštěvníci. Níže je uveden ubytovací řád.
 Tento řád je povinen dodržovat každý ubytovaný bez výjimek. Prosíme o pečlivé přečtení.
- K ubytování musí být každý host řádně přihlášen. Za tím účelem je povinen ihned při příchodu
  předložit občanský průkaz nebo platný cestovní pas.
- Před ubytováním je nájemník povinen doplatit cenu pobytu a složit vratnou kauci  1 000,- kč a místní poplatek.
  Z této kauce má právo pronajímatel při ukončení pobytu odečíst případné škody
  způsobené nájemcem.
- Týdenní ubytování je od soboty do soboty: nástup od
15 - 18 hodiny, odjezd od 8-10 hodin
  (dle domluvy). Možnost i kratších termínů.
- Užívat pronajatou chalupu může jen počet nahlášených osob. Zákaz pobývání nenahlášených osob.
- V celém chalupě je
zákaz kouření a používání ohně.
-  Pobyt psů a jiných drobných zvířat po domluvě

- Vstup na dětské hřiště / skluzavku, houpačky, trampolínu, člun / pouze na vlastní riziko, děti pod dohledem dospělé osoby. Za případné úrazy neručíme!
- Nájemce je povinen užívat prostory vyhrazené mu k ubytování řádně, bez souhlasu pronajímatele
  nesmí přemisťovat nábytek a provádět jakékoliv změny.
- Vybavení v objektu je nájemce povinen užívat tak, aby nezpůsobil pronajímateli zbytečné škody.
- V celém objektu je nutno udržovat čistotu a pořádek.
- Před opuštěním objektu zavírá okna a zamyká dveře.
- Rozdělávání ohně pouze na vyhrazeném ohništi
- Nájemce je povinen uvést užívané prostory před odjezdem do původního stavu v jakém mu byly
  zanechány.
-
Zjištěné závady ihned nahlásit pronajímateli, nájemce uhradí věci poškozené vlastním zaviněním.
- Pronajímatel přebraný objekt zkontroluje, přebere. Při zjištění jakékoliv škody se odečítá daná cena z kauce.
- Pokud byl shledán objekt v pořádku vratná kauce se vrací.